Sosyal Medya Hesaplarımız

MEDYA

İSTİHBARATIN TARİHSEL SERÜVENİ-2

Yayınlanma Tarihi:

on

CİHAN ÇİFTÇİ

Yazı dizimizin 2. bölümünde “Ortaçağ ve Sonrasında İstihbarat” konusunu ele alacağız….

Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasının en önemli nedenlerinden birisi Kavimler Göçü’nün barbar akınları olmuştu. Antik çağın getirdiği sınırlı istihbarat birikimi, Avrupa’ya yerleşen bu barbar kavimlerin savaş alışkanlıklarına hapsolmuştu. Bu kaos döneminde siyasi ve dini bir güç olan Katolik kilisesi ağırlığı hissedilmiştir. Ancak IX ve X. yüzyılda İngiltere ve Fransa gibi güçlü devletlerin doğuşu ile istihbaratın kurumsallaşması başlamıştır denilebilir. Feodal Lordlar arasındaki yazışmalar bazı haberciler tarafından taşınmaya başlanmış ve kâtip vazifesi de gören kuryeler önemli görevlerde bulunmuşlardır. Bu dönemde espiyonaj, genel olarak savaş ile ilintili olarak kalmışsa da krallara sadakat yemini eden lordlar arasında karmaşık bir ağ da yaratmıştır. Diğer bir deyişle bir sistemin kurucu unsuru “sadakat” ise, sadakatsizlik, düşman için en kıymetli mevhum haline gelmiştir.

XI.yüzyıla gelindiğinde Kilise Avrupa’nın tamamında etkili hale gelmiştir. Engizisyon mahkemeleri ve Haçlı seferleri bu döneme özgü istihbarat anlayışının ortaya çıkmasında etkili olan iki faktör olarak belirginleşmiştir. Öyle ki kilise bu dönemde, İstanbul’u ve Kudüs’ü çevreleyen savunma sistemleri ile ilgili bilgi toplayan ve raporlar hazırlayan casuslar istihdam etmiş, bu bilgiler haçlı seferlerinde kullanılmıştır. Dini romantizm ve iktidar arzusu XIII. Yüzyıla gelindiğinde, ruhban sınıfına ve kiliseye karşı olanlar için yeni yargılama sistemleri geliştirilmesini gerektirmiştir. İstihbaratın, engizisyon mahkemelerinin en temel delil toplama yöntemi olduğu bu dönemde kilise, kendisine karşı olanlar için geniş bir espiyonaj şebekesi kurmuştur. 1337-1453 yıllarında Fransa ve İngiltere arasında yaşanan Yüz Yıl Savaşları da casusluk faaliyetleri açısından önemli örnekler barındırmıştır. Örneğin; Jeanne d’Arc, Fransa’nın güvenliğini ve bağımsızlığını savunan sembol isimlerinden birisiyken özellikle İngiliz casuslarının yaydıkları dedikodular ve asılsız bilgiler neticesinde Fransız din adamları ve yargıçları tarafından yargılanıp diri diri yakılmıştır. Jeanne d’Arc’ın ölümü Fransa’da hala her yıl 30 Mayıs anılmaktadır.

XV.yüzyıla geldiğimizde ise istihbarat alanında öne çıkan ülkelerin başında İtalya gelmekteydi. İtalya’yı bu denli önemli kılan durum ise Katolik merkezi olmasıdır. Bilindiği üzere zaten engizisyon, Katolik sistemine muhalif olan tüm düşünceleri ve eylemleri yok etmek amacı ile kurulmuş, bu anlamda İtalya bu sistemi ayakta tutan casusların merkezi haline gelmiştir. Öyle ki; Floransa, Milano, Napoli gibi güç merkezlerini yöneten bazı büyük ailelerin (Medici ailesi gibi) yanında Papalık belirgin bir güç olarak görülmüştür. Bu dönemde Avrupa’da casusluk amacıyla sürdürülen ticari faaliyetler belirgin biçimde siyasi bir hüviyet kazanmaya başlamıştır. İtalyanlar, siyasi anlamda istihbarat almak amacıyla ticari casusların yanında siyasi casuslar da istihdam ederek diğer devletlerin içinde elçilikler kurmuşlardır. İtalyan şehir devletleri tarafından gerçekleştirilen bu uygulama “sürekli diplomasi” anlayışının ortaya çıkmasına ve günümüzdeki casus diplomatların yetişmesine zemin hazırlamıştır.

XV.ve XVI. Yüzyıllarda Avrupa’da meydana gelen Rönesans ve Reform hareketleri Katolik kilisesini ve onun tüm uygulamalarını derinden sarmıştır. Dini alanda “dini bireysellik” ön plana çıkmış idari açıdan ise daha lokal ve milliyetçi mekanizmalar güç kazanmıştır. Coğrafi keşifler ile birlikte keşfedilen “yeni dünya”, tüm güç merkezlerinin odağı haline gelmiş; casusluk faaliyetlerinin önemi (siyasi, askeri, ekonomik çıkarların korunması için) ciddi anlamda hissedilmiştir. Devletler arasında gelişen bu rekabet ortamı neticesinde ortaya çıkan istihbarat ihtiyacı, siyasi ve mali açıdan sadece devlete bağlı olarak teşkilatlanmayı gerekli hale getirmiş ve “istihbarat bürokrasisi” bu şekilde doğmuştur.

XVI. yüzyılda ortaya çıkan merkeziyetçi bürokrasi anlayışının tezahürü olan istihbarat bürokrasisi bu dönemde Osmanlı Devleti’nde daha zayıf şekilde gelişme göstermiştir denilebilir. Merkeziyetçi bürokrasi anlayışının bu erken döneminde casusluk daha çok, Osmanlı sarayına bağlı rütbelilerin kendilerine mahsus olarak kurdukları istihbarat ağları üzerinden gerçekleşmekteydi. Öyle ki, kullanılan bu casuslar maaşlarını direkt olarak devletten almayabiliyorlardı. Sistemin bu kırılganlığı ise bazı istihbarat zafiyetlerine yol açmaktaydı. Buna rağmen Osmanlı İstihbaratı; tüccarlar, hacılar, korsanlar, elçiler veya köle fidyecileri gibi rahat hareket edebilen zümreleri kullanarak etkili hale gelmişti denilebilir.

Hasılı, Orta Çağ ile başlayan, Rönesans ve Reform hareketlerinin etkili olduğu bu süreçte, bilginin geçmiş dönemlere göre daha kolay elde edilmesi ve daha etkin şekilde kullanılabilmesi neticesinde -iç güvenliğin öncelendiği bir konjonktüre- siyasi istihbaratın geliştiği görülmektedir. Böylece, sadece savaş esnasında kullanılan istihbarat artık bu anlayışı da kapsayacak şekilde gelişmiştir. Görünmez mürekkebi icat eden kimyacıların ortaya çıkması, Antik Çağ’a kadar uzanan kriptolama ve kodlama yöntemlerinin gelişmesi; dürbünler, büyüteçler, saatler vb. icatların yaygınlaşması bu dönemde istihbaratın dönüşümüne büyük katkı sunmuştur.

Yazı dizimizin bir sonraki bölümünde görüşmek dileğiyle…

 

Yorum yapmak için tıklayın

Bir Cevap Yazın

Okumaya Devam Et

MEDYA

TRUMP’UN YEĞENİNDEN ŞOK SÖZLER:”AMCAM YALANCI BİR NARSİST”

Yayınlanma Tarihi:

on

ABD Başkanı Donald Trump’un yeğeni Mary Trump “Çok Fazla ve Asla Yeterli Değil: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı?” (Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man?) isimli kitabında amcası Donald Trump için şok ifadeler kullandı.

Deutsche Welle Türkçe’de yer alan habere göre Donald Trump’un yeğeni Mary Trump’un kitabından ilk bölümler ABD basınına sızdı ve yayınlandı.

Mary Trump 14 Temmuz’da yayımlanması planan kitapta, amcası Donald Trump’ı babasının baskısı altında “yalancı bir narsist” olarak tanımlıyor. Kitabın New York Times gazetesinde yayımlanan bölümlerine göre, “hile yapmanın amcası için bir yaşam stili” olduğunu belirten Mary Trump, Donald Trump’ın kolejde okurken Pennsylvania Üniversitesi’ne bağlı Wharton Okulu’na girebilmek için kendisinin yerine sınava girmesi için başkasına para verdiğini iddia ediyor. Trump’ın kendisini gerçekte olduğundan daha iyi gösterebilmek için “yalan”ı kullandığını öne süren Mary Trump, amcasını “kibirli ve sabit fikirli bir cahil” olmakla suçluyor.

Washington Post gazetesinde yer alan bölümlerde ise klinik psikolog olan Mary Trump, amcasının babası ile olan ilişkisini anlatıyor. Donald Trump’ın insani duygularını baskı altına alan bir “sosyopat” olan babasının etkisinde kaldığını iddia eden Mary Trump, Fred Trump’ın oğlunun duygularını bastırarak ve çoğunu kabul edilemez olarak nitelendirerek, Donald Trump’ın dünya algısını bozduğunu öne sürüyor. Amcasının, narsizm için gereken bütün psikolojik kriterleri karşıladığını ifade eden Mary Trump, “Donald’ın patalojik durumu o kadar karmaşık ve davranışları o kadar açıklanamaz ki, tam ve geniş kapsamlı bir teşhis için bir dizi psikolojik ve nörofizyolojik test gerekiyor” diyor.

New York Times ve Washington Post’un yanı sıra CNN’in de yayınladığı bölümlerde Mary Trump’ın, Donald Trump’a yönelik suçlamaları neye dayandırdığına dair bilgi yer almıyor.

Donald Trump hakkında yeni iddialar içeren kitabın piyasaya çıkmasını engellemek için kardeşi Robert Trump mahkemeye başvurmuş ancak ilgili mahkeme kitabın yayımlanması için yeşil ışık yakmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany de Salı günü yaptığı açıklamada, kitabın gerçekleri yansıtmadığını, “gülünç ve saçma iddialar” içerdiğini söyledi. Trump özellikle 1999 yılında ölen babası ile sancılı bir ilişkisi olduğu ve üniversite sınavında hile yaptığı şeklindeki iddiaları reddediyor.

 

Okumaya Devam Et

MEDYA

7 İŞÇİYE MEZAR OLAN HAVAİ FİŞEK FABRİKASININ SAHİBİ SUÇU İŞÇİLERE ATTI

Yayınlanma Tarihi:

on

Sakarya Hendek’te geçtiğimiz günlerde yaşanan patlama ile  7 işçinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikasının sahibi Yaşar Coşkun ifadesinde olayda kendi suçu olmadığını söylerken,yaşanan faciadan kimya mühendislerini,iş güvenliği uzmanlarını ve işçileri sorumlu tuttu.

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’ın haberine göre, ifadesinde fabrikaya nadiren geldiğini söyleyen Coşkun, patlamaya barutun stok yapılmasının neden olduğu yönündeki iddialarla ilgili “Barutu stoklama şansımız yoktur. Kanuni sınırlaması vardır. Stok yapma durumumuz söz konusu değildir” dedi.

Ancak Coşkun ifadesinin devamında depolarda ne kadar malzeme olduğunu bilmediğini, bunun depocuların görevi olduğunu söyledi.

Çalışan işçilerin yanlarında mevzuat gereği bulundurması gerektiği kadar malzeme bulundurduklarını öne süren Coşkun özetle şunları söyledi: “Bunun, belirlenmesinin sorumluları ise kimya mühendisleri ve iş güvenliği uzmanıdır. Uyarılara rağmen işçiler fazla malzeme getirmeye devam ediyorsa işçiler de sorumludur. Bunun kontrolü ve sorumluluğu bende değildir. Bu hususta iş güvenliği ve sorumlu müdür deftere yazmış ise de bana iletmemiştir.

Ayrıca defter önüme gelmemiştir. Gelseydi zaten imzam olurdu. Yapılan iş güvenliği toplantısına en son 4-5 sene kadar önce katılmıştım. Bundan sonra toplantılara katılmadım çünkü fabrikanın işveren vekili Asiye Hanım’dır. İmza yetkisi ondadır. MÜSİAD Başkanı olduğum için çok yoğunum. Yaklaşık 3-4 yıldır fabrikaya nadiren gelirim. İş güvenliği uzmanı Aslı Bozkurt’un tespitleri varsa çalışmaya neden devam etti ya da neden durumu deftere yazmadı. Çalıştığı sürece de bana herhangi bir eksiklik bildirmemiştir. Ayrıca fabrikada yılda 3-4 denetim yapılırdı. Kesinlikle bize denetimden önce haber gelmezdi.”

Oysa çalışanlar ifadelerinde denetimlerin bir gün öncesinden kendilerine haber verildiğini söylemişti. İş güvenliği uzmanı da deftere her şeyi yazamadığını açıklamıştı.

Koronavirüs salgını sürecinde işlerin yavaşlatılarak, malzemelerin depoya kaldırıldığını ifade eden Coşkun, “Bu süreçte üretilen malzemenin hangi depoya konulduğunu depocular bilir. Hangi depoda ne kadar iyi mal, malzeme vardı, bunu ben bilmiyorum. Ne kadar ürün stoklandığını da bilmiyorum. Ancak çok aşırı bir yığılma olmamıştır” dedi.

“İŞÇİLER TAZMİNAT PEŞİNE DÜŞTÜ”

Yaşar Coşkun işçilere baskı yapıldığı iddialarını da yalanlarken bazı fabrika işçilerinin ailelerin kazanın hemen arkasından tazminat peşine düştüğünü iddia etti.

Okumaya Devam Et

MEDYA

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NIN YENİ BİNASINDA “PARSEL PARSEL” GÖKÇEK İMZASI VAR

Yayınlanma Tarihi:

on

HABER ALTERNATİF-ÖZEL HABER

Celal Eren ÇELİK

 

Dün sosyal medyaya ve haber sitelerine düşmesi ile olay olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın yeni çok katlı binasının kime ait olduğu,kiralanıp kiralanmadığı merak edilirken, binanın Melih Gökçek tarafından FETÖ’ye “Parsel parsel” devredilen araziler üzerine kurulan bir öğrenci yurdu olduğu ve yurda 15 Temmuz sonrası el konulduğu ortaya çıktı.

“Hocaefendinin bir gülüşüne servetimi feda ederim” diyen,FETÖ firarisi Akın İpek’in sahibi olduğu ATLANTİK A.Ş’ye bağlı ATLANTİK EĞİTİM KURUMLARI’na Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından devredilen arazi üzerine dikilen yurt binasının inşaatını da Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin üstlendiği ortaya çıktı.

İŞTE O BİNANIN HİKAYESİ

Ankara’nın en değerli lokasyonlarından bir tanesi olan Çukurambar’da 5 bin 89 metrekarelik arazi 17 Şubat 2006 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla “Kentsel Servis Alanı” kullanımından “Kentsel Servis+Konut+Ticaret” kullanıma dönüştürüldü,emsal oranı da 2’den 3’e çıkartıldı.

Bu çok kıymetli arazi uzun süre boş kaldıktan sonra 17 Şubat 2011’de FETÖ firarisi Akın İpek’e ait olan Atlantik Eğitim Yayın Taşımacılık Bilgisayar Ticaret A.Ş’ye 25 milyon TL karşılığında 29 yıl 8 aylığına kiralandı.

ATLANTİK A.Ş bina üzerine yurt yapmak için inşaat planı hazırlayarak arsayı daha geniş kullanmak için imar planında Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne başvurdu ve imar planı ATLANTİK A.Ş’nin isteğine göre özel olarak 21 Ağustos 2011 tarihinde değiştirildi.

Binanın inşaatında Ankara Büyükşehir Belediyesi iş makinalarını ve tüm imkanlarını adeta seferber etti.

15 TEMMUZ DARBESİ SONRASINDA BİNAYA EL KONULDU…

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişimi sonrasında KHK ile el konulan şirketlerden birisi de Akın İpek’in Atlantik A.Ş isimli şirketi olurken,kullanım hakkı Atlantik A.Ş’ye verilmiş olan arsa Hazine’ye,üzerindeki yurt binası ise Milli Emlak’a geçti.

Ancak Gökçek’in bina ile ilgili çabaları bundan sonra da devam etti.

Gökçek,21 Eylül 2016’da Belediye Meclisi’ne aldırttığı karar ile bu kıymetli arazinin Hazine tarafından yeniden Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devrini yahut eş değer bir başka Hazine gayrimenkulü ile trampa edilmesini yani değiş-tokuş yapılmasını talep etti.

DEVLET BİNAYI BAŞKA BAKANLIKLARA TAHSİS ETTİ…

Ancak bina Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne geri verilmedi…Önce Gençlik ve Spor Bakanlığı’na daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na geçen bina son olarak Cumhurbaşkanlığı’na devredildi.

Cumhurbaşkanlığı ise binayı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın yeni hizmet binası olarak kullanılması için tahsis etti.

CHP’Lİ VEKİL İLE GÖKÇEK BİRBİRİNE GİRMİŞTİ…

Konuyu 2017 yılında gündeme taşıyan CHP Milletvekili Murat Emir ile Melih Gökçek arasında çok sert tartışma yaşanmıştı…

 

 

 

 

Okumaya Devam Et

Popüler

%d blogcu bunu beğendi: