İSTİHBARATIN TARİHSEL SERÜVENİ-2 - Haber Alternatif
Sosyal Medya Hesaplarımız

MEDYA

İSTİHBARATIN TARİHSEL SERÜVENİ-2

Yayınlanma Tarihi:

on

CİHAN ÇİFTÇİ

Yazı dizimizin 2. bölümünde “Ortaçağ ve Sonrasında İstihbarat” konusunu ele alacağız….

Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasının en önemli nedenlerinden birisi Kavimler Göçü’nün barbar akınları olmuştu. Antik çağın getirdiği sınırlı istihbarat birikimi, Avrupa’ya yerleşen bu barbar kavimlerin savaş alışkanlıklarına hapsolmuştu. Bu kaos döneminde siyasi ve dini bir güç olan Katolik kilisesi ağırlığı hissedilmiştir. Ancak IX ve X. yüzyılda İngiltere ve Fransa gibi güçlü devletlerin doğuşu ile istihbaratın kurumsallaşması başlamıştır denilebilir. Feodal Lordlar arasındaki yazışmalar bazı haberciler tarafından taşınmaya başlanmış ve kâtip vazifesi de gören kuryeler önemli görevlerde bulunmuşlardır. Bu dönemde espiyonaj, genel olarak savaş ile ilintili olarak kalmışsa da krallara sadakat yemini eden lordlar arasında karmaşık bir ağ da yaratmıştır. Diğer bir deyişle bir sistemin kurucu unsuru “sadakat” ise, sadakatsizlik, düşman için en kıymetli mevhum haline gelmiştir.

XI.yüzyıla gelindiğinde Kilise Avrupa’nın tamamında etkili hale gelmiştir. Engizisyon mahkemeleri ve Haçlı seferleri bu döneme özgü istihbarat anlayışının ortaya çıkmasında etkili olan iki faktör olarak belirginleşmiştir. Öyle ki kilise bu dönemde, İstanbul’u ve Kudüs’ü çevreleyen savunma sistemleri ile ilgili bilgi toplayan ve raporlar hazırlayan casuslar istihdam etmiş, bu bilgiler haçlı seferlerinde kullanılmıştır. Dini romantizm ve iktidar arzusu XIII. Yüzyıla gelindiğinde, ruhban sınıfına ve kiliseye karşı olanlar için yeni yargılama sistemleri geliştirilmesini gerektirmiştir. İstihbaratın, engizisyon mahkemelerinin en temel delil toplama yöntemi olduğu bu dönemde kilise, kendisine karşı olanlar için geniş bir espiyonaj şebekesi kurmuştur. 1337-1453 yıllarında Fransa ve İngiltere arasında yaşanan Yüz Yıl Savaşları da casusluk faaliyetleri açısından önemli örnekler barındırmıştır. Örneğin; Jeanne d’Arc, Fransa’nın güvenliğini ve bağımsızlığını savunan sembol isimlerinden birisiyken özellikle İngiliz casuslarının yaydıkları dedikodular ve asılsız bilgiler neticesinde Fransız din adamları ve yargıçları tarafından yargılanıp diri diri yakılmıştır. Jeanne d’Arc’ın ölümü Fransa’da hala her yıl 30 Mayıs anılmaktadır.

XV.yüzyıla geldiğimizde ise istihbarat alanında öne çıkan ülkelerin başında İtalya gelmekteydi. İtalya’yı bu denli önemli kılan durum ise Katolik merkezi olmasıdır. Bilindiği üzere zaten engizisyon, Katolik sistemine muhalif olan tüm düşünceleri ve eylemleri yok etmek amacı ile kurulmuş, bu anlamda İtalya bu sistemi ayakta tutan casusların merkezi haline gelmiştir. Öyle ki; Floransa, Milano, Napoli gibi güç merkezlerini yöneten bazı büyük ailelerin (Medici ailesi gibi) yanında Papalık belirgin bir güç olarak görülmüştür. Bu dönemde Avrupa’da casusluk amacıyla sürdürülen ticari faaliyetler belirgin biçimde siyasi bir hüviyet kazanmaya başlamıştır. İtalyanlar, siyasi anlamda istihbarat almak amacıyla ticari casusların yanında siyasi casuslar da istihdam ederek diğer devletlerin içinde elçilikler kurmuşlardır. İtalyan şehir devletleri tarafından gerçekleştirilen bu uygulama “sürekli diplomasi” anlayışının ortaya çıkmasına ve günümüzdeki casus diplomatların yetişmesine zemin hazırlamıştır.

XV.ve XVI. Yüzyıllarda Avrupa’da meydana gelen Rönesans ve Reform hareketleri Katolik kilisesini ve onun tüm uygulamalarını derinden sarmıştır. Dini alanda “dini bireysellik” ön plana çıkmış idari açıdan ise daha lokal ve milliyetçi mekanizmalar güç kazanmıştır. Coğrafi keşifler ile birlikte keşfedilen “yeni dünya”, tüm güç merkezlerinin odağı haline gelmiş; casusluk faaliyetlerinin önemi (siyasi, askeri, ekonomik çıkarların korunması için) ciddi anlamda hissedilmiştir. Devletler arasında gelişen bu rekabet ortamı neticesinde ortaya çıkan istihbarat ihtiyacı, siyasi ve mali açıdan sadece devlete bağlı olarak teşkilatlanmayı gerekli hale getirmiş ve “istihbarat bürokrasisi” bu şekilde doğmuştur.

XVI. yüzyılda ortaya çıkan merkeziyetçi bürokrasi anlayışının tezahürü olan istihbarat bürokrasisi bu dönemde Osmanlı Devleti’nde daha zayıf şekilde gelişme göstermiştir denilebilir. Merkeziyetçi bürokrasi anlayışının bu erken döneminde casusluk daha çok, Osmanlı sarayına bağlı rütbelilerin kendilerine mahsus olarak kurdukları istihbarat ağları üzerinden gerçekleşmekteydi. Öyle ki, kullanılan bu casuslar maaşlarını direkt olarak devletten almayabiliyorlardı. Sistemin bu kırılganlığı ise bazı istihbarat zafiyetlerine yol açmaktaydı. Buna rağmen Osmanlı İstihbaratı; tüccarlar, hacılar, korsanlar, elçiler veya köle fidyecileri gibi rahat hareket edebilen zümreleri kullanarak etkili hale gelmişti denilebilir.

Hasılı, Orta Çağ ile başlayan, Rönesans ve Reform hareketlerinin etkili olduğu bu süreçte, bilginin geçmiş dönemlere göre daha kolay elde edilmesi ve daha etkin şekilde kullanılabilmesi neticesinde -iç güvenliğin öncelendiği bir konjonktüre- siyasi istihbaratın geliştiği görülmektedir. Böylece, sadece savaş esnasında kullanılan istihbarat artık bu anlayışı da kapsayacak şekilde gelişmiştir. Görünmez mürekkebi icat eden kimyacıların ortaya çıkması, Antik Çağ’a kadar uzanan kriptolama ve kodlama yöntemlerinin gelişmesi; dürbünler, büyüteçler, saatler vb. icatların yaygınlaşması bu dönemde istihbaratın dönüşümüne büyük katkı sunmuştur.

Yazı dizimizin bir sonraki bölümünde görüşmek dileğiyle…

 

Yorum yapmak için tıklayın

Bir Cevap Yazın

MEDYA

SON ANKET AÇIKLANDI,MİLLET İTTİFAKI 3 PUAN ÖNE GEÇTİ

Yayınlanma Tarihi:

on

AREA’nın son seçim anketine göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı’na 3.1 puan fark atarken, HDP barajı geçiyor.

AREA’nın Kasım 2021 anketi açıklandı. Ankete göre AKP ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, Millet İttifakı’nın gerisinde kalıyor.

Ankete göre AKP ile MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 39.1, CHP ile İYİ Parti’nin oluşturduğu yüzde 42.2 oy alıyor. İki ittifak arasındaki fark ise 3.1 puan. Ankette HDP’nin oy oranının ise yüzde 10 olduğu görülüyor.

Ankete katılımcılar, “Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna yanıt verdi. Burada da AKP ile CHP arasındaki farkın 1.8 olduğu olduğu görüldü. Verilen yanıtlara göre partilerin oy dağılımı şöyle oldu:

AKP: Yüzde 30

CHP: Yüzde 28,2

İYİ PARTİ: Yüzde 14

HDP: Yüzde 10

MHP: Yüzde 9,1

DEVA PARTİSİ: Yüzde 4,4

DİĞER: Yüzde 4,4

________________________________________________________________________________________________

“Sizler için kimseye diyet borcu olmadan, hiç bir kurum, kuruluş yahut kişiden “Fonlanmadan”, “tam bağımsız” ve özgür şekilde bugüne kadar yaptığımız gazeteciliği daha güçlü biçimde sürdürebilmemiz için siz de destek olmak isterseniz; aşağıdaki linkten PDF formatında yayınlanan, Türkiye’nin tamamen dijital olarak yayın yapan tek özel ve dosya haber dergisi KRİPTEKS E-DERGİYE yıllık abone olabilir, HABER ALTERNATİF’in aylık,3 aylık,6 aylık yahut yıllık ÖZEL BÜLTEN’ine abone olabilir, yahut Youtube kanalımıza abone olup KATIL butonundan kendi  belirlediğiniz miktardaki desteklerinizle bağımsız gazetecilik mücadelemize destek olabilirsiniz...”

 

ABONELİK LİNKLERİ:

 

YOUTUBE KANALI-KATIL BUTONU LİNKİ:

https://www.youtube.com/channel/UCPGcaaw3vhHiBv9XL0hVG0w

 

KRİPTEKS E-DERGİ YILLIK ABONELİK LİNKİ:

https://shopier.com/1354512

HABER ALTERNATİF YILLIK ABONELİK/ÖZEL BÜLTEN ABONELİK LİNKİ:
HABER ALTERNATİF AYLIK ABONELİK/ ÖZEL BÜLTEN ABONELİĞİ LİNKİ:
HABER ALTERNATİF 3 AYLIK ABONELİK/ÖZEL BÜLTEN ABONELİĞİ LİNKİ:
HABER ALTERNATİF 6 AYLIK ABONELİK/ÖZEL BÜLTEN ABONELİĞİ LİNKİ:
Okumaya Devam Et

MEDYA

KÜLLİYE ÇALIŞANLARINA “YASADIŞI ÖDEME” İDDİASI MECLİS GÜNDEMİNDE

Yayınlanma Tarihi:

on

CHP’li Ali Haydar Hakverdi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde çalışan kamu personeline yapıldığı iddia edilen usulsüz ödemeyi soru önergesi ile gündeme getirdi.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde çalışan kamu personeline elden 5 bin 500’er TL verildiği iddiasını Meclis gündemine taşıdı.

Hakverdi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, “Son iki hafta içinde Külliye’de çalışan personellere, adı ne olursa olsun elden nakit para ödemesi yapılmış mıdır” diye sordu.

Ali Haydar Hakverdi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde çalışan kamu personeline elden 5 bin 500’er TL verildiği iddialarıyla ilgili, Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

Hakverdi, “Öncelikle Külliye’de çalışanların diğer kamu personellerinden ayrıcalığı nedir? Muhasebeleştirilmeden elden dağıtılan bu para hangi karara dayanılarak ve nerenin bütçesinden karşılanmıştır? Bu soruların Cumhurbaşkanı tarafından ivedi olarak cevaplandırılması ve kamuoyunun aydınlatılması gerekmektedir” dedi.

Hakverdi, önergesinde şunları kaydetti:

“VATANDAŞIMIZ DÜŞÜK ÜCRETLİ KÖLELER HALİNE GETİRİLMİŞTİR”

“Türkiye, iktidarınızın yanlış politikaları sonucu ekonomik olarak çok zor bir sürecin içerisine itilmiştir. Yüksek enflasyon, insanların alım gücünü düşürürken TL karşısında aşırı değerlenen döviz ise ülke olarak borçlarımızı neredeyse son bir yılda ikiye katlanmıştır. İktidarın yeni politikası nedeniyle ne yazık ki vatandaşlarımız düşük ücretli köleler haline getirilmiştir. Tüm bu buhranın sonucunda işsizlik bir yandan hızla artarken neredeyse her kalem mal ve hizmete de zam üstüne zam gelmiş ve gelmeye devam etmektedir. Bu sürecin sonucunda ise milyonlarca asgari ücretli çalışan, işçi, memur ve emekli, açlık sınırının altında aldığı aylıklarla geçinmeye çalışmakta ve çok zor günler geçirmektedir. Henüz asgari ücrete, memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zamlar belirlenmemiş ve kimseye hiçbir ödeme yapılmamışken bir kamu kurumu olan ‘Külliye’ çalışanlarına geçtiğimiz hafta 5 bin 500’er TL elden para ödendiği iddia edilmektedir.”

________________________________________________________________________________________________

“Sizler için kimseye diyet borcu olmadan, hiç bir kurum, kuruluş yahut kişiden “Fonlanmadan”, “tam bağımsız” ve özgür şekilde bugüne kadar yaptığımız gazeteciliği daha güçlü biçimde sürdürebilmemiz için siz de destek olmak isterseniz; aşağıdaki linkten PDF formatında yayınlanan, Türkiye’nin tamamen dijital olarak yayın yapan tek özel ve dosya haber dergisi KRİPTEKS E-DERGİYE yıllık abone olabilir, HABER ALTERNATİF’in aylık,3 aylık,6 aylık yahut yıllık ÖZEL BÜLTEN’ine abone olabilir, yahut Youtube kanalımıza abone olup KATIL butonundan kendi  belirlediğiniz miktardaki desteklerinizle bağımsız gazetecilik mücadelemize destek olabilirsiniz...”

 

ABONELİK LİNKLERİ:

 

YOUTUBE KANALI-KATIL BUTONU LİNKİ:

https://www.youtube.com/channel/UCPGcaaw3vhHiBv9XL0hVG0w

 

KRİPTEKS E-DERGİ YILLIK ABONELİK LİNKİ:

https://shopier.com/1354512

HABER ALTERNATİF YILLIK ABONELİK/ÖZEL BÜLTEN ABONELİK LİNKİ:
HABER ALTERNATİF AYLIK ABONELİK/ ÖZEL BÜLTEN ABONELİĞİ LİNKİ:
HABER ALTERNATİF 3 AYLIK ABONELİK/ÖZEL BÜLTEN ABONELİĞİ LİNKİ:
HABER ALTERNATİF 6 AYLIK ABONELİK/ÖZEL BÜLTEN ABONELİĞİ LİNKİ:
Okumaya Devam Et

MEDYA

GÜL VE SOYLU BİR KEZ DAHA KARŞI KARŞIYA GELDİ

Yayınlanma Tarihi:

on

Alparslan Türkeş Vakfı’nın düzenlediği Türkeş’i anma etkinliğinde yaşanan kavganın ardından Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın karşı karşıya geldiği öğrenildi.

Veryansın Tv’nin özel haberine göre Ankara kulislerinde yaşanan kavgayla ilgili soruşturma açmak isteyen Adalet Bakanlığına, İçişleri Bakanlığının engel olmaya çalıştığı, bunun bir krize dönüşebileceği ileri sürülüyor.

Ankara’da, MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in doğum günü sebebiyle yapılan anma etkinliğinde bir grup salona dalmış ve insanlara saldırmıştı. Muhalefet kavgaya emniyet güçlerinin müdahale etmediğini ileri sürmüştü.
Saldırıyla ilgili herhangi bir soruşturmanın açılmadığı biliniyordu.

Veryansın Tv’nin Ankara kulislerinden edindiği bilgilere göre, bu kavga iki bakanlığı karşı karşıya getirdi.
Adalet Bakanlığının olayla ilgili soruşturma açılmasını istediği, buna karşılık İçişleri Bakanlığının ise bu konuda hiçbir adım atmadığı, kavgayla ilgili bir soruşturma açılmasını istemediği öğrenildi. Özellikle Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün bu konuya hassasiyet gösterdiği, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da MHP adına sert bir direnç gösterdiği öne sürüldü.

Bu konudaki kavganın büyümeye başladığı, iki bakanın karşı karşıya gelmesi sonrası bazı önlemlerin alınabileceği de Ankara’da konuşulan iddialar arasında.

Daha önce iki bakan arasında karşılıklı açıklamaların olduğu biliniyor.

_______________________________________________________________________________________________

“Sizler için kimseye diyet borcu olmadan, hiç bir kurum, kuruluş yahut kişiden “Fonlanmadan”, “tam bağımsız” ve özgür şekilde bugüne kadar yaptığımız gazeteciliği daha güçlü biçimde sürdürebilmemiz için siz de destek olmak isterseniz; aşağıdaki linkten PDF formatında yayınlanan, Türkiye’nin tamamen dijital olarak yayın yapan tek özel ve dosya haber dergisi KRİPTEKS E-DERGİYE yıllık abone olabilir, HABER ALTERNATİF’in aylık,3 aylık,6 aylık yahut yıllık ÖZEL BÜLTEN’ine abone olabilir, yahut Youtube kanalımıza abone olup KATIL butonundan kendi  belirlediğiniz miktardaki desteklerinizle bağımsız gazetecilik mücadelemize destek olabilirsiniz...”

 

ABONELİK LİNKLERİ:

 

YOUTUBE KANALI-KATIL BUTONU LİNKİ:

https://www.youtube.com/channel/UCPGcaaw3vhHiBv9XL0hVG0w

 

KRİPTEKS E-DERGİ YILLIK ABONELİK LİNKİ:

https://shopier.com/1354512

HABER ALTERNATİF YILLIK ABONELİK/ÖZEL BÜLTEN ABONELİK LİNKİ:
HABER ALTERNATİF AYLIK ABONELİK/ ÖZEL BÜLTEN ABONELİĞİ LİNKİ:
HABER ALTERNATİF 3 AYLIK ABONELİK/ÖZEL BÜLTEN ABONELİĞİ LİNKİ:
HABER ALTERNATİF 6 AYLIK ABONELİK/ÖZEL BÜLTEN ABONELİĞİ LİNKİ:

 

 

Okumaya Devam EtPopüler

%d blogcu bunu beğendi: